Seme v Nyirenda (43 of 2011) [2012]MWHC 5 (12 November 2012);